Energetski monitoring

Izdelujemo energetski monitoring za proizvodne objekte, kjer energija predstavlja velik strošek. Z energetskim monitoringom vam pridobimo podatke o dejanski energetski porabi. Preko pridobljenih podatkov, se posledično izvede zmanjšanje porabe energije za ogrevanje, hlajenje objektov ali pa pridobimo podatke koliko energentov porabimo za izdelavo določenega proizvoda.

Energetski monitoring lahko izvedemo skupaj s krmiljenjem naprav, ki dobavljajo energente (hladilni medij, ogrevalni medij, plin, elektrika….), tako da na podlagi zajetih podatkov in trenutni potrebi objekta prilagodimo količino proizvedenega energenta.