Banka ledu

Namen vgradnje banke ledu je, da hlad proizvajamo takrat, ko so za to ugodne razmere, in ga koristimo takrat, ko ga potrebujemo. Pomembna funkcija je ta, da z vgradnjo banke ledu, znižujemo konične električne obremenitve, in hlad proizvajamo takrat, ko je električna energija poceni. Banke ledu so nepogrešljive tam, kjer prihaja do nenadnih in velikih potreb po hlajenju. Sem sodijo:

  • bolnišnice
  • hoteli
  • trgovski centri
  • industrije, hladilnice

Sodelujemo s podjetjema Emicon Adria d.o.o. in Fafco SA. Izdelujemo avtomatizacijo za sistem banke ledu, pokrivamo pa še agregate in sekundarne regulacijske kroge.