Avtomatizacija toplotnih in hladilnih postaj, klimatskih naprav v industriji

Izdelujemo avtomatizacijo in centralno nadzorni sistem za večje toplotne in hladilne postaje ter klimatske naprave, ki jih ima objekt.

Pri optimalnem delovanju in porabi energije, morajo naprave delovati kot celota, ne kot avtonomni sistem. Če želimo, da naprave delujejo kot celota, je nujno potrebno, da je krmiljenje naprav izvedeno skupaj s centralno nadzornim sistemom. S takim načinom avtomatizacije uporabniku omogočamo celovit nadzor nad napravami.