Avtomatizacija čistilnih naprav

Izdelujemo avtomatizacijo za večje čistilne naprave, na nivoju industrijskih objektov (mesta, večji kraji). Čistilna naprava brez pravilnega krmiljenja ne more in ne da rezultatov, ki jih zahtevajo okoljevarstveni predpisi. Pri snovanju čistilne naprave je potrebno v projekt vključiti strokovno premišljeno avtomatizacijo, da čistilna naprava služi svojemu namenu.