Reference

Priprava tehnoloških vod

 • LTH Castings d.o.o. Škofja Loka
 • LTH Metalni lijev d.o.o. Benkovac
 • LTH Learnica dooel Ohrid, Makedonija

Čistilne naprave in črpališča

 • Čistilna naprava – Postojna
 • Čistilna naprava – Poljane
 • Čistilna naprava – Kozje
 • Čistilna naprava – Vinica
 • Čistilna naprava – Kanalski vrh

Klimatizacija za »čisti prostor«

 • Fleksotisk Logar d.o.o.
 • Iskra d.d. PE Kondenzatorji Semič
 • Iskra Zaščite d.o.o.

Krmiljenje in nadzor »banke ledu« v sodelovanju z Emicon Adria d.o.o.

 • Ljubljanski grad
 • Filharmonija Skopje

Energetski monitoring

 • Plinovodi d.o.o. Ljubljana
 • Gorenje d.d.

Toplotne postaje in ogrevalni sistemi z izkoriščanjem morske vode

 • Hotel Žusterna – Koper
 • Hotel Bernardin – Portorož
 • Hotel Salinera – Portorož

Bazenska tehnika

 • Hotel Delfin – Izola
 • OŠ Krško

Toplotno hladilna postaja

 • Hotel Delfin – Izola
 • Hotelsko naselje »San Simon« – Izola
 • Petrol Energetika d.o.o. Ravne na Koroškem