Pravna obvestila

1. Splošni pogoji uporabe spletne strani podjetja Sogal d.o.o.

Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe spletne strani podjetja Sogal d.o.o. Splošni pogoji, ki so sestavljeni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, veljajo za vse uporabnike spletne strani.

Ob vstopu na spletno stran podjetja Sogal d.o.o. je uporabnik dolžan pozorno prebrati in v celoti upoštevati te splošne pogoje uporabe.

 

2. Spletna stran podjetja Sogal d.o.o.

Spletna stran podjetja Sogal d.o.o. je dostopna na svetovnem spletu na naslovu  sogal.si z namenom, da uporabniku zagotovi dostop do informacij o podjetju ter storitvah, ki jih podjetje nudi.

 

3. Sprejem splošnih pogojev

Z uporabo spletne strani podjetja Sogal d.o.o. uporabnik sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

 

4. Pomen izrazov

 

4.1. Upravljavec

Pojem »upravljavec« v teh splošnih pogojih pomeni podjetje Sogal d.o.o., Notranjska cesta 14, 1370 Logatec.

 

4.2. Uporabnik

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno stran podjetja Sogal d.o.o. in/ali uporabi kontaktni obrazec na tej strani.

 

5. Točnost podatkov

Podjetje Sogal d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec) ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

 

6. Varstvo osebnih podatkov

 

6.1. Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov

V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZVOP-1) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

V primeru uporabe spletne strani podjetja Sogal d.o.o. ter kontaktnega obrazca se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ko izpolni kontaktni obrazec, oziroma uporabnika, ki obišče spletno stran.

 

6.2. Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika ob obisku spletne strani: IP naslov (številko) omrežja, iz katerega posameznik dostopa, ter datum in čas dostopa do spletnega mesta. Poleg navedenega upravljavec obdeluje tudi podatke, ki jih je uporabnik vnesel v kontaktni obrazec, in sicer: ime in priimek ter naslov elektronske pošte.

Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov, obdeluje za namene komuniciranja s strankami.

 

6.3. Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke.

 

6.4. Zavarovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).

Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava.

 

6.5. Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran.

 

6.6. Piškotki

Spletna stran upravljavca v brskalnik računalnika uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

 

6.7. Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabnik podatkov je podjetje Sogal d.o.o., Notranjska cesta 14, 1370 Logatec.

 

7. Omejitev odgovornosti

Upravljavec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletni strani, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. Upravljavec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Upravljavec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti upravljavec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na tej spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino te spletne strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

 

8. Avtorske pravice

Vsebina spletne strani podjetja Sogal d.o.o. je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je upravljavec, in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki.

 

9. Spremembe splošnih pogojev

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe pravnega obvestila in politike varstva osebnih podatkov za uporabnike spletne strani.